Η αγάπη μακροθυμεί,
αγαθοποιεί η αγάπη, δεν φθονεί,
η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν επαίρειται.
Δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται,
δεν διαλογίζεται το κακόν.
Δεν χαίρει εις την αδικίαν, συγχαίρει δε εις την αλήθειαν.
Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.

Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

Προς Κορινθίους Επιστολή Α', Κεφ ιγ' εδαφ. 4-8

Γραφεία Τελετών
Γ. Μπουντούνης & ΣΙΑ Ε.Ε
Δαβάκη 2 Καλλιθέα
Τηλεφωνικό κέντρο 210.95.72.120 - 1
Fax 210.95.65.039 E-mail info@funerals.gr